תבליט קיר תווים מוזיקליים -חדר של נער

תבליט קיר לנער שאוהב מוזיקה, תווים מוזיקלים מקרמיקה בשיתוף ציור .

עלות 550 שח