אתר זה פועל בהתאם לחוק ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה ) התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981