פתרון יצירתי ודקורטיבי לסדק גדול בקיר

כתוצאה מתזוזות הקרקע נוצר סדק לאורך כל הקיר וע"י פתרון יצירתי